V dnešním díle se zaměříme na léčbu pohybovou, kde se v rámci plicní rehabilitace využívá zejména silový a vytrvalostní trénink. Pohybová léčba se u pacientů po prodělané infekci COVID-19 zaměřuje zejména na snížení únavy, dušnosti i fyzické dekondice.

Trénink sestavujeme vždy individuálně dle fyzických i psychických možností klienta s postupným navyšováním zátěže.

Silový trénink

Využíváme ho především pro posílení hlavních svalových skupin horních i dolních končetin. Trénink představuje jednoduché cvičení s vahou vlastního těla, nebo se využívá pružných tahů, činek, posilovacích strojů s cílem střídat cviky, které postupně posilují různé skupiny svalů. Intenzitu stanovujeme zvoleným odporem, ideálně s postupným navyšováním intenzity (odporem závaží) na základě subjektivního vnímání klienta. Pohybová aktivita by měla být prováděna alespoň 2-3krát za týden, alespoň 3 série po 10 opakováních u každé svalové skupiny. Mezi série vkládáme krátké pauzy s prodýcháním. Příklady jednotlivých posilovacích cvičení uvádíme níže.


Nácvik vzpřímeného držení těla vsedě

Výchozí pozice
Výchozí pozice

Provedení
Provedení

Nesprávná pozice: Špatná pozice těla a tzv. kulatá záda, předsunuté držení ramen a hlavy.

Správná pozice: Sedneme si na přední část židle. Chodidla opřeme o podložku, paty umístíme pod kolena, kolena jsou od sebe na šířku pánve, napřímíme páteř, ramena svěsíme volně podél těla směrem k pánvi, hlava je v prodloužení páteře, bradu zasuneme mírně dozadu a díváme se před sebe.


Posílení dvouhlavého svalu pažního

Výchozí pozice
Výchozí pozice

Provedení
Provedení

Výchozí pozice: Vzpřímeně si sedneme na židli. Do každé ruky si dáme činku (PET lahev s vodou). Horní končetiny necháme viset volně podél těla, dlaněmi vpřed.

Provedení: S výdechem krčíme lokty, ruce přitahujeme směrem k ramenům. S nádechem se vracíme zpět do výchozí pozice.


Posílení trojhlavého svalu pažního

Výchozí pozice
Výchozí pozice

Provedení
Provedení

Výchozí pozice: Vzpřímeně si sedneme na židli. Do každé ruky si dáme činku (PET lahev s vodou). Horní končetiny připažíme k tělu, lokty pokrčíme do pravého úhlu a dlaně dáme směrem k sobě.

Provedení: S výdechem propínáme lokty a horní končetiny zapažujeme. S nádechem se vracíme zpět do výchozí pozice. 


Posílení čtyřhlavého svalu stehenního

Výchozí pozice
Výchozí pozice

Provedení
Provedení

Výchozí pozice: Vzpřímeně si sedneme na lehátko (židli) s oporou o horní končetiny. Dolní končetiny visí volně z lehátka, mezi kotníky vložíme míč (polštář).

Provedení: S výdechem propínáme kolena a špičky chodidel přitáhneme k tělu. S nádechem se vracíme zpět do výchozí pozice.


Posílení hýžďového a stehenního svalstva

Výchozí pozice
Výchozí pozice

Provedení
Provedení

Výchozí pozice: Lehneme si na břicho, ruce dáme pod hlavu. Dolní končetiny jsou natažené, mezi kotníky vložíme míč (polštář).

Provedení: S výdechem krčíme kolena a přitahujeme míč k hýždím. S nádechem se vracíme zpět do výchozí pozice. 


Nácvik podřepu s oporou

Výchozí pozice
Výchozí pozice

Provedení
Provedení

Výchozí pozice: Vzpřímeně se postavíme s oporou o žebřiny (židli), chodidla rozkročíme na šířku pánve.

Provedení: S výdechem jdeme do podřepu, stáhneme hýždě, hlídáme si rovná záda, kolena nesmí při podřepu předběhnout špičky chodidel. S nádechem se vracíme zpět do výchozí pozice. 


Vytrvalostní trénink

Při vytrvalostním tréninku je naší snahou zlepšit celkovou tělesnou kondici klienta, s ohledem na jeho vytrvalostní schopnosti (kardiorespirační zdatnost). Ty můžeme trénovat například chůzí (prostou nebo s pomůckami pro chůzi), severskou chůzí (tzv. Nordic walking) i chůzí (během) na chodícím páse, případně jízdou na kole či rotopedu. Optimální frekvence je alespoň 3-5krát za týden, ovšem nejlépe denně. Minimální délka tréninku by se měla pohybovat v rozmezí 20-30 minut. Postupné navyšování daných parametrů odvíjíme opět od subjektivního vnímání klienta. Motivací k těmto pohybovým aktivitám mohou sloužit různé fitness náramky nebo aplikace pro chytré telefony i hodinky vybavené různými senzory. Výhodou těchto pomůcek je jejich okamžitá zpětná vazba.

Důležitou součástí každého tréninku je krátká rozcvička na začátku pohybové aktivity s cílem připravit klouby a svaly klienta na zátěž a zamezit tak vzniku zranění. Po ukončení pohybové aktivity provedeme krátkou relaxační sestavu s cílem protáhnout svaly a celkově zklidnit organismus.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Eva Musilová, fyzioterapeutka Lázní Lednice Perla


V příštím díle si představíme techniky respirační fyzioterapie zahrnující různé typy cvičení, pomocí kterých můžeme například zvýšit rozvíjení hrudníku, obnovit optimální dechový vzor, zvýšit svalovou sílu dýchacích svalů i usnadnit odkašlávání. I tyto techniky nám mohou výrazně napomoci při lázeňské léčebně rehabilitační péči klientů po prodělané infekci COVID-19.

S vašimi dotazy k tomuto, ale i jiným tématům, se můžete obrátit na email obchodni@lednicelazne.cz

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
Rezervovat pobyt