Vážení klienti, dovolte, abychom vás upozornili na obecné kontraindikace nevhodné pro absolvování lázeňské léčebně rehabilitační péče u samoplátců a pacientů na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči.

MZCR - vyhláška č. 2/2015 Sb. - příloha I.

 • infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství.
 • nezahojené a nehojící se kožní defekty - otevřené nebo mokvající rány, vředy
 • těhotenství
 • všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu.
 • zhoubné nádory během léčby a po ní se známkami aktivity nemoci.
 • epilepsie
 • kachexie všeho druhu
 • maligní arytmie a trvalá hypertenze
 • stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění a stavy po povrchové tromboflebitida do 6 týdnů po odeznění nemoci
 • opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících.
 • aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace.
 • závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách
 • klinické známky oběhového selhání
 • inkontinenci moče a stolice

Obecně platné stavy nevhodné pro lázeňskou léčbu:

 • věk do 18 let ( výjimkou je rehabilitační bazén a fitness)
 • křečové žíly – u masáží nohou a celkových masáží, kávové osvěžení, medová masáž, tibetská masáž - nutná konzultace se sesternou
 • horečnatá onemocnění- nutné hlásit na sesterně
 • stavy zmatenosti, demence, stavy se sníženou možností komunikace
 • klienti odkázáni na pomoc druhé osoby - při KLP doporučujeme vyřídit doprovod.
 • alergie - nutné nahlásit lázeňskému lékaři

V případě dotazů kontaktujte náš zdravotnický úsek na telefonu 519 304 876 nebo sesterna@lednicelazne.cz

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
Rezervovat pobyt