Kdo hledá aktivní odpočinek, nalezne v Lednicko-valtickém areálu nejrůznější způsoby, kterak ho naplno využít. Od pěší turistiky nebo cykloturistiky po naučných a vinařských stezkách, plavby po řece Dyji, jízdy na koni, návštěvy historických objektů a hudebních festivalů, tradičních jarmarků až po rybaření. Mezi poměrně širokou škálu možností sportovního vyžití patří tenis, fotbal, bowling, kuželky.


Lednicko – valtický areál

Zámek Lednice
Jeden z nejkrásnějších zámků v České republice se nachází jen pár minut pěšky od Lázní Lednice. Můžete si vybrat jeden ze čtyř prohlídkových okruhů. I. okruh nabízí reprezentační sály v přízemí zámku, II. okruh knížecí apartmány v prvním patře zámku, III. okruh dětské pokoje princů a princezen a Muzeum loutek Milana Knížáka ve druhém patře zámku. IV. okruh zvaný Grotta je umělá barokní krápníková jeskyně. Více informací pro návštěvníky najdete na webových stránkách zámku

www.zamek-lednice.com/cs.

Zámecký skleník
Skleník byl vybudován v letech 1843-45, má délku 92 metrů a šířku 13 metrů, výška skleníku je 7,5 metru. Zámecký skleník byl postaven na části plochy bývalé dřevěné oranžerie založené už v roce 1717. V roce 1842 ruší kníže Alois II. Josef tuto stavbu a dává pokyn svému architektu Jiřímu Wingelmüllerovi, aby zahájil novou, ve své době moderní, provedenou mimo klasické stavební materiály v oceli, litině a skle.

Minaret
Zvaný též Turecká věž, kterou nechal vybudovat Alois Josef I. na přelomu 18. a 19. století. Ojedinělá stavba v Evropě s výškou téměř 60 metrů patří na kontinentu mezi nejvyšší. Z kamenných kvádrů, mnohdy těžších než 100 kg, byla vystavěna na močálovité půdě. Její zpevnění provedli najatí pracovníci pomocí 500 dřevěných kůlů, více než 17 m dlouhých. Pro rovnoměrné rozložení hmotnosti objektu, na tyto kůly položili rošt z 96 silných kmenů, sepjatých železnými sponami. Spodní část má osm místností, bohatě zdobených na stropech, stěnách i podlaze, orientálními ornamenty.

Janohrad
Romantická umělá zřícenina, která sloužila jako lovecký zámeček. Janův hrad se nachází v krásné přírodě a je obtékán ze tří stran řekou Dyjí. V 1. patře se nachází velký Rytířský sál, v němž se konaly hostiny a lovecké slavnosti. Ve věžích pak jsou salónky. Pouze jižní věž má i druhé patro s balkonem, z něhož se dá přejít ochozem druhého patra do věže západní. Třetí patro pak tvoří vyhlídka nahoře na jižní věži.  https://www.januv-hrad.cz/cs

Apollonův chrám
Romantický zámeček nedaleko Mlýnského rybníka, který dnes slouží jako vyhlídková terasa. Chrám je z přední části vyzdoben osmi dórskými sloupy v přední části a dvěma v zadní části kladí. Vrcholek chrámu je tvořen terasou s klasicistickým zábradlím, na kterou se vystupuje po točitém dřevěném schodišti. Zadní část budovy je tvořena bytem, jenž kdysi sloužil jako přístřeší stráže. Ústředním motivem je reliéf s mytologickým výjevem boha Apollóna na slunečním voze, taženém čtyřspřežím. https://www.chram-apollo.cz/

Dianin Chrám – Rendez – vous
Zámeček Rendez-vous, taky přezdívaný Dianin chrám, je zasvěcen bohyni lovu Dianě a sloužil k setkávání panstva před zahájením lovu. Hlavní fasády monumentální stavby jsou zdobeny výjevy z antické mytologie. Interiér je rozdělen do čtyř podlaží. První tři podlaží jsou rozdělena obloukem, kdy v levé části je dvou podlažní byt správce a nad ním je umístěn malý salonek, používaný k reprezentativním příležitostem.

www.zamek-valtice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/6118-dianin-chram-rendez-vous-zakladni-okruh

Kaple sv. Huberta
Novogotickou lesní kapli zasvěcenou sv. Hubertovi nechal postavit Alois II. z Liechtensteina roku 1855. Její poloha je situována na cestě mezi loveckým zámečkem Rendes-vous, kde začínaly hony a mezi Janovým hradem kde končily. Svatý Hubert není patronem jen myslivců, ale i střelců, řezníků, kožešníků a dalších řemeslníků. Narodil se kolem roku 655 ve Francouzké Akvitánii.

www.zamek-valtice.cz/cs/o-zamku/kaple-sv.-huberta

Kolonáda na Rajstně
Je to stavba podlouhlého půdorysu, jejíž střed tvoří oblouk s postranními křídly, které jsou podpírány 24 sloupy a boky, které uzavírají dva pavilony. Byla myšlena jako vzpomínka Jana Josefa I. na svého otce a své zesnulé bratry, což dokazuje i nápis Der Sohn dem Vater, der Bruder den Brűdern ( Syn otci, bratr bratrům ). V postranních pavilonech, uzavírajících boky kolonády se skrývá schodiště vedoucí na terasu.

www.zamek-valtice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/6121-kolonada-na-rajstne

Nový dvůr
Nový dvůr z roku 1809 je empírové hospodářské stavení, rozvržené kolem čtvercového dvora. Přední frontu tvoří arkádová zeď, ukončená po stranách portálovými vjezdy a uprostřed zdůrazněná rotundou s pilířovým ochozem, která má vpředu sál a vzadu stáj, původně určenou pro chov ovcí "merinos". V současné době je v soukromém vlastnictví a slouží jako stáje pro chov koní.

www.novydvur.eu/

Rybniční zámeček
Rybniční zámeček z roku 1816 je elegantní jednoduchá patrová budova s kuželkovou balustrádou. Bohatší průčelí má tři francouzská okna s balkonem, obráceným k rybníku.

rzamecek.mendelu.cz

Tři Grácie
Empírový zámeček navrhl lichtenštejnský stavební ředitel Jan Karel Engel, mramorem a mozaikou vyzdobili bratři Martinettiové v letech 1824 - 1825. Půlkruhová stavba má 12 jónských sloupů a obklopuje sousoší tří řeckých bohyň, které z jednoho balvanu vytesal Martin Fisher. Klieberovy sochy ve výklencích představují jednotlivé vědní a umělecké obory. Zámeček má vzadu valeně klenutý sál s malbou na stěnách.

www.valtice.cz/default.aspx?id=119

Pohansko
Archeologické naleziště a zámeček Pohansko se nacházejí asi čtyři kilometry jižně od centra Břeclavi, uprostřed hlubokých lužních lesů a nedaleko soutoku řek Moravy a Dyje. Dostat se sem můžete po zeleně vyznačené turistické trase, nebo po cyklostezce č. 43 (Břeclavské lichtenštejnské stezce) vedoucí po levém břehu Dyje. V lokalitě Pohansko se nachází také stejnojmenný empírový zámeček, který zde nechali postavit Lichtenštejnové v letech 1810 – 1812 k loveckým účelům v místech, kde o mnoho staletí dříve stával obranný val slovanského hradiště.

Lichtenštejnské cyklostezky
Lichtenštejnské stezky jsou ojedinělým souborem cykloturistických tras, spojujících nejkrásnější památky rodu Lichtenštejnů na jižní Moravě v oblasti Lednicko-valtického areálu a v Dolním Rakousku. Na 90 km dlouhý okruh přeshraniční Knížecí stezky navazují na moravské straně čtyři kratší stezky: Břeclavská, Poštorenská, Lednická a Valtická stezka. Všechny je poznáte podle specifického cyklistického značení, na němž je vyobrazen rodový erb rodu Lichtenštejnů.

https://www.lichtenstejnske-stezky.cz/cz/cyklostezky/

Turistické trasy a cyklotrasy
Nenáročné turistické stezky vedou směrem na Valtice, Podivín či Pálavu. Najdete zde také velice oblíbené a stále častěji vyhledávané "vinařské cyklostezky".

Naučná stezka Lednické rybníky
17 zastávek na 9 km dlouhé stezce. Rybník Nesyt o rozloze 325 ha je největším moravským rybníkem. Dalšími rybníky jsou Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský, Zámecký a Podzámecký. Všechny rybníky jsou součástí národní přírodní rezervace o rozloze 600 ha, která je jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v České republice.

Naučná stezka Lužní les
15 zastávek na 6 km dlouhé trase přírodou lužních lesů. Stezka vede od Janohradu přes Kančí oboru na okraj Břeclavi. Stezka je vhodná pro pěší i cykloturisty.

Hippoclub
Možnost vidět Lednicko-valtický areál a blízké okolí z koňského hřbetu. https://www.hippoclub.cz/cz/

Plavby zámeckým parkem
Pravidelné plavby od zámku k Minaretu či Janohradu. Zimní plavby se svařákem.

https://www.plavby-lednice.cz/cs/


Valtice

Valtický zámek
Valtický zámek, vzniklý rozšířením hradu založeného patrně v 11. století, byl od konce 14. století do poválečné konfiskace sídlem vládnoucího knížete z rodu Liechtensteinů. Velikost a nádhera barokní výzdoby svědčí i dnes o tom, že býval rezidencí jednoho z nejmocnějších šlechticů podunajské monarchie.

https://www.zamek-valtice.cz/cs

Stezka bosou nohou Valtice
Okružní trasa o délce necelých 5 km vede ze sousední rakouské obce Schrattenberg k Valticím - k romantické stavbě Kolonáda na nejvyšším bodě Lednicko - valtického areálu. Po cestě je umístěno celkem 12 zastávek, na kterých se návštěvníci můžou projít bosi po kůře, šiškách, písku, kamenech... Balancovat na vratkém mostě z dřevěných trámů, odpočinout si na dřevěných lehátkách a kochat se pohledem do širokého okolí z nejvyššího místa - kopce Homole. Děti se mohou sklouznout na přírodní skluzavce.

Valtické podzemí
Valtické Podzemí je unikátní labyrint obnovených částí historických vinných sklepů vzájemně propojených v celkové délce 900 m. Jedná se o 13 sklepů, prostorných i diskrétnějších. Podzemí je celoročně zpřístupněno. Většina částí je v hloubce 6 - 12 metrů. Do VP se k pohodlnému posezení u vína vejde více jak 220 spokojených návštěvníků.

https://www.valtickepodzemi.cz/o-nas/


Zdroje

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
Rezervovat pobyt

Volný čas > Související

Kultura