Indikační skupiny léčené v Lázních Lednice pro komplexní (KLP) a příspěvkovou (PLP) lázeňskou péči o dospělé.

Indikační skupina VI. - Nemoci NERVOVÉ

VI / 2 polyneuropatie s paretickými projevy (KLP, PLP)
VI / 3 kořenové syndromy s iritačně-zánikovým synromem (KLP, PLP)
VI / 7 roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi (KLP, PLP)
VI / 10 dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti (KLP, PLP)
VI / 11 Parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky) (KLP)

Indikační skupina VII. - Nemoci POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

VII / 1 revmatoidní artritis I. až IV. stádia včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče (KLP, PLP)
VII / 2 ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče (KLP, PLP)
VII / 3 ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis), reaktivní - parainfekční (KLP, PLP)
VII / 5 osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní. Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu (KLP, PLP)
VII / 6 bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání) (KLP, PLP)
VII / 7 Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře (KLP, PLP)
VII / 8 Artrózy v ostatních lokalizacích. Artropatie (KLP, PLP)
VII / 9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči (KLP, PLP)
VII / 10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady (jen KLP)
VII / 11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní (KLP, PLP) 

Indikační skupina XI. - Nemoci GYNEKOLOGICKÉ

XI / 1 Sterilita a infertilita primární. Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém a funkčním. (KLP, PLP)
XI / 2 Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (KLP, PLP)
XI / 3 Stavy po komplikovaných operacích gynekologických. Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve. (jen KLP)
Pro dotazy týkající se pobytů přes pojišťovny volejte přijímací kancelář tel. 519 304 863 paní Šuldesovou, suldesova@lednicelazne.cz
Vytisknout stránku Vytisknout stránku
Rezervovat pobyt