V dnešním díle se zmíníme o některých fyzioterapeutických metodách a technikách, které v rámci naší lázeňské léčebně rehabilitační péče ještě u post-COVID klientů využíváme.

Jednotlivé metody a techniky zařazujeme do terapie na podkladě výsledků vstupního vyšetření a dle aktuálního stavu klienta. V lázních využíváme zejména tzv. měkké a mobilizační techniky, senzomotorickou stimulaci, spirální stabilizaci páteře (SM-Systém), skupinové cvičení v bazénu a další.


MĚKKÉ A MOBLIZAČNÍ TECHNIKY

 

covid-4-dil-01.jpg

Těmito technikami ošetřujeme především svaly, fascie a kloubní spojení. Našim cílem je normalizovat elasticitu měkkých tkání a obnovit jejich posunlivost. U post-COVID klientů se zaměřujeme na obnovení rozvíjení hrudníku, uvolnění fascií i svalů, jejichž zvýšené napětí by mohlo vést k obtížnému dýchání či být zdrojem bolestí během dýchání. Měkké techniky se dají také využít pro ošetření jizvy, kdy nejčastěji protahujeme její povrchové i hluboké vrstvy tak, aby byla zachována její dostatečná posunlivost všemi směry.

 


SENZOMOTORICKÁ STIMULACE

 

covid-4-dil-02.jpg

 

Pomocí této metody je naší snahou zlepšit stabilitu stoje včetně zlepšení rovnováhy během dynamických situací. U pacientů starších má navíc i význam preventivní pro snížení rizika pádů. Začínáme nácvikem tzv. malé nohy ve vzpřímeném sedu, poté pokračujeme v korigovaném stoji, následně stoji na jedné dolní končetině a ve stoji na různých labilních pomůckách. U nás nejčastěji využíváme, jako labilní pomůcku tzv. balanční čočku. Cílem tohoto balančního cvičení je spolu se zlepšením rovnováhy také naučit klienta v těchto pozicích správně dýchat tak, aby při zvýšených nárocích na udržení rovnováhy nezadržoval dech.


SPIRÁLNÍ STABILIZACE PÁTEŘE (SM-SYSTÉM)

covid-4-dil-03.jpg

Tuto metodu volím zejména u klientů s bolestmi v oblasti krční, hrudní, ale i bederní páteře, dále pak u pacientů s výhřezem ploténky nebo skoliózou. Cvičení má mimo jiné i velký význam v prevenci a léčbě poruch velkých kloubů. Cílem tohoto cvičení je správná aktivace spirálních svalových řetězců, která vede k protažení páteře směrem vzhůru a zajišťuje tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci.


SKUPINOVÉ CVIČENÍ V BAZÉNU

covid-4-dil-04.jpg

Cvičení slouží zejména ke zlepšení celkové kondice klientů. Na začátku se prodýcháme a následně pokračujeme protažením horních i dolních končetin. Po protažení postupujeme k posilování svalstva dolních končetin, pak horních končetin. Na závěr opět lehce protáhneme a prodýcháme.


S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Eva Musilová, fyzioterapeutka Lázní Lednice Perla

Příští díl bude dílem posledním. V něm si přiblížíme procedury balneologické, které naše lázně nabízejí. Tyto procedury mají v rámci naší lázeňské léčebně rehabilitační péče u post-COVID klientů taktéž velké uplatnění.

S vašimi dotazy k tomuto, ale i jiným tématům, se můžete obrátit na email obchodni@lednicelazne.cz

Print page Print page
Book your stay