Milí klienti, protože dotazů k čerpání státních příspěvků na rok 2021 rapidně přibylo, dovolila jsem si požádat o vyjádření samotné MMR. Paní inženýrka Žabková byla velice hodná a všechny informace shrnula do přiloženého emailu.

Tímto jí velice děkuji, protože vyvrací přesně takové informace, kvůli kterým nás pár zájemců o pobyt konfrontovalo, že lžeme. Opravdu ještě není nic schváleno a už vůbec ne až do června 2021. Prosím pochopte, že to poslední, co bychom chtěli, je Vám lhát. Děláme, co můžeme a chceme vouchery přijímat i v dalším roce, jen k tomu potřebujeme zelenou od MMR.
Děkuji

Pivodová Lucie


Vážená paní Pivodová,

I když bylo Evropskou komisí schváleno prodloužení tzv. Dočasného rámce do 30. 6. 2021, v jehož režimu je mimo jiné schválen projekt COVID-Lázně, neznamená obecný souhlas „automatické prodloužení“ všech projektů v Dočasném rámci. Jedná se o možnost, kterou Evropská komise dává jednotlivým státům, aby pokud chtějí, mohli své projekty prodloužit.

Nyní probíhají jednání nad podobou prodloužení přímo projektu COVID-Lázně, který umožňuje klientům čerpat slevu na lázeňské pobyty a zapojeným lázeňským zařízením žádat o proplacení akceptovaných voucherů. Prodloužení s největší pravděpodobností nastane a jeho minimální trvání bude do března 2021. Pro „prodloužené“ období bude vypsána nová výzva, ve které může dojít k úpravě vybraných podmínek např. metodice výpočtu, jež určí nový limit voucherů pro každé lázeňské zařízení za stanovené období. I zde bude nutné brát v potaz limit Dočasného rámce 800 tis. EUR, sčítání podpor pro propojené podniky a ze strany ministerstva také výši disponibilních finančních prostředků (zbývající prostředky z 1. výzvy).

Dále je důležité zdůraznit, že akceptování voucherů záleží na lázeňském zařízení, jelikož jeho zapojení do projektu COVID-Lázně je čistě dobrovolné. Tuto informaci uvádíme i na stránkách portálu Kudy z nudy, kde si klienti mohou generovat své vouchery.

O definitivním potvrzení možnosti prodloužení projektu COVID-Lázně ze strany Evropské komise budeme informovat. V případě rozhodnutí o prodloužení a rozhodnutí MMR o podpoře v roce 2021 lze očekávat vyhlášení druhé výzvy dotačního titulu, do kterého se budou moci lázeňská zařízení ze seznamu poskytovatelů LLRP opět přihlásit.

O prodloužení projektu COVID-Lázně resp. vyhlášení druhé výzvy bude MMR informovat lázeňská zařízení i veřejnost.

S pozdravem

Ing. Monika Žabková
Oddělení strategie cestovního ruchu
Odbor cestovního ruchu

Print page Print page
Book your stay