Informace pro ubytované klienty, ambulantní klienty a návštěvníky kavárny

Vážení klienti,

v návaznosti na páteční schválení vládou Vás informujeme, že aktuálně je možné přijímat na dlouhodobé léčebné lázeňské pobyty klienty, kteří:

1 ) Se prokáží antigenním či PCR testem ne starším 48 hodin. V případě pobytu delšího než 7 dní, je třeba test v lázních znova absolvovat.
2)  Byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a:

- od aplikace 1. dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
- od aplikace 1. dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
- od aplikace 1. dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

3 ) Prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivní testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní - zde je nutné mít písemné potvrzení z laboratoře. SMS nám bohužel nestačí.

Pobyty musí být v délce min. 6 nocí, součástí pobytu musí být zdravotní prohlídka a min. 6 procedur!

 

Informace pro ambulantní klienty:

Klienti:

1) Se musí  prokázat antigenním či PCR testem ne starším 72 hodin.
2) Byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a:
- od aplikace 1. dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
- od aplikace 1. dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
- od aplikace 1. dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
3 ) Prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivní testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní - zde je nutné mít písemné potvrzení z laboratoře. SMS nestačí. 

Děkujeme všem klientům za pochopení a respektování daných pravidel.

Přejeme si, aby Váš pobyt u nás byl co nejbezpečnější.

Tým Lázeňského domu Perla

 

Print page Print page
Book your stay