Aktuálně volné termíny: 15.10. - 26.10.2020, 4.11. - 6.11.2020, 12.11. - 18.11. 2020 a 17.11.- 21.11.2020. Pro rezervaci termínu neváhejte kontaktovat recepci na tel. 519 304 811. hide
Facebook Youtube

Co léčíme

Nově mohou přijet na komplexní či příspěvkovou lázeňskou péči také klienti VOJENSKÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY.
Máte nárok na lázně přes pojišťovnu? Vyberte si nejmladší lázně na jižní Moravě zařazené nově na indikační seznam. Podívejte se, co léčíme, a požádejte svého lékaře o lázeňskou léčbu v Lázních Lednice. Platí pro pojištěnce VZP (111) a ZP MV (211). UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY. Počínaje 1. 1. 2014 všichni klienti na KOMPLEXNÍ lázeňskou péči ušetří za pobyt částku 2 100 Kč. K 1. 1. 2014 byla zrušena povinnost hradit regulační poplatek ve výši 100 Kč/den za poskytování lůžkové péče včetně lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Lázeňská léčba jako nezbytná součást potřebné zdravotní péče je hrazena buď plně (komplexní lázeňská péče – KLP), nebo částečně (příspěvková lázeňská péče – PLP) zdravotní pojišťovnou.

Praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou dle doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Zároveň navrhne typ lázeňské péče (komplexní, nebo příspěvková) a místo vhodné pro léčbu daného onemocnění (indikace). Komplexní, nebo příspěvkovou lázeňskou péči schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny.

V případě komplexní lázeňské péče odešle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu. KLP čerpá pacient v době pracovní neschopnosti. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování.

Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči je odeslán do lázní Lednice prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo pacienta, který uvede požadavky na ubytování a stravování, jež si platí sám. PLP čerpá pacient v době své dovolené. Zdravotní pojišťovna hradí pouze lázeňskou léčbu.

Indikační skupiny léčené v Lázních Lednice pro komplexní (KLP) a příspěvkovou (PLP) lázeňskou péči o dospělé.

Indikační skupina VI. - Nemoci NERVOVÉ

 • VI. 2 polyneuropatie s paretickými projevy (KLP, PLP)
 • VI. 3 kořenové syndromy s iritačně-zánikovým synromem (KLP, PLP)
 • VI. 7 roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi (KLP, PLP)
 • VI. 10 dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti (KLP, PLP)
 • VI. 11 Parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky) (KLP, PLP)

Indikační skupina VII. - Nemoci POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

 • VII. 1 revmatoidní artritis I. až IV. stádia včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče (KLP, PLP)
 • VII. 2 ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče (KLP, PLP)
 • VII. 3 ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis), reaktivní - parainfekční (KLP, PLP)
 • VII. 5 osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní. Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu (KLP, PLP)
 • VII. 6 bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání) (KLP, PLP)
 • VII. 7 Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře (KLP, PLP)
 • VII. 8 Artrózy v ostatních lokalizacích. Artropatie (KLP, PLP)
 • VII. 9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči (KLP, PLP)
 • VII. 10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady (jen KLP)
 • VII. 11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní (KLP, PLP)

Indikační skupina XI. - Nemoci GYNEKOLOGICKÉ

 • XI. 1 Sterilita a infertilita primární. Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém a funkčním. (KLP, PLP)
 • XI. 2 Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (KLP, PLP)
 • XI. 3 Stavy po komplikovaných operacích gynekologických. Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve. (jen KLP)
Pro dotazy týkající se pobytů přes pojišťovny volejte na obchodní oddělení tel. 519 304 863 paní Šuldesovou.
Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá soubory cookies (více informací).