Aktuálně volné termíny: 2 dny / 1 noc: 24. 9. - 25. 9. 2020, 28.9. - 29.9.2020 a 8.10. - 9.10.2020. Pobyt na 3 dny / 2 noci: 23.9. - 25.9.2020, 28.09. - 30.9.2020. Pobyt 5 dní / 4 noci 28.09. - 2.10.2020 , 7.11. - 14.11.2020 Pro rezervaci termínu neváhejte kontaktovat recepci na tel. 519 304 811. hide
Facebook Youtube

Pobyty přes pojišťovny

Máte nárok na lázně přes pojišťovnu? Vyberte si nejmladší lázně na jižní Moravě zařazené nově na indikační seznam. Podívejte se, co léčíme, a požádejte svého lékaře o lázeňskou léčbu v Lázních Lednice. Platí pro pojištěnce VZP (111), ZP MV (211), VOZP (201), ZPŠ (209).


Kdo a za jakých podmínek může předepsat lázeňskou péči?

Lázeňskou péči doporučuje buď ošetřující lékař (ambulantní specialista), nebo ošetřující lékař při hospitalizaci a návrh na lázeňskou péči podává na předtištěném formuláři registrující praktický lékař. Na lázeňském návrhu jsou doporučena až tři lázeňská místa, kde by se měl pacient léčit.

Lékař posuzuje, zda jsou splněny podmínky indikačního seznamu, uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká kontraindikace. Schválený návrh na lázeňskou péči zasílá pojišťovna přímo do příslušného lázeňského zařízení. Termín nástupu léčení určuje lázeňské zařízení a vyzývá pacienta nejpozději pět dnů před nástupem léčení. Komplexní lázeňská péče musí být zahájena do tří měsíců od data vystavení návrhu.

U příspěvkové lázeňské péče a lázeňské péče o děti a dorost je termín nástupu nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu.

Typy lázeňské péče

Komplexní

Pojišťovna plně hradí léčení, standardní ubytování (dvoulůžkové pokoje) a stravování. Délka pobytu je 21dnů, dle zdravotní indikace. Komplexní lázeňská péče se poskytuje většinou po úrazech, operacích, po srdečních infarktech, při některých chronických chorobách apod. Tento typ lázeňské péče je nutno schválit lékařem příslušné pojišťovny.

Příspěvková

Pojišťovna hradí pouze léčení, pojištěnec si hradí ubytování a stravování. Délka pobytu je 21 dní, příp. 14 dní. Podléhá schválení revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

Elektronický návrh na LP naleznete zde.

Samoplátci

Lázeňský host si platí vše (léčení, ubytování, stravování, lázeňský poplatek). Délka pobytu je individuální. Nabídky pobytů pro samoplátce najdete zde, nabídky procedur pak zde.

Pacienti slovenských zdravotních pojišťoven

V našich lázních mohou léčbu absolvovat i pacienti ze SR. Citujeme stanovisko Slovenské všeobecné zdrav. pojišťovny: poistenec musí mať kúpeľnú liečbu schválenú vo VšZP a ak sa po oznámení o schválení rozhodne absolvovať ju v ČR, VšZP môže poistencovi preplatiť náklady vo výške úhrady za takúto zdravotnú starostlivosť v SR (platnú v období poskytnutia zdravotnej starostlivosti). Súčasťou žiadosti o preplatenie je podľa § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. originál dokladu o zaplatení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov (počet dní, kategória A alebo B, indikačná skupina...)

Pro dotazy týkající se pobytů přes pojišťovnu volejte na obchodní oddělení tel. 519 304 863 paní ŠULDESOVOU. Předběžné rezervace na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči neprovádíme. 
Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá soubory cookies (více informací).