I. díl

Možná se již někteří z vás setkali s termínem post-COVID syndrom, který si můžeme vysvětlit jako soubor přetrvávajících příznaků po prodělaném onemocnění COVID-19.

Mezi nejčastěji přetrvávající příznaky patří dechové obtíže (dechový dyskomfort, případně dušnost), dlouhotrvající kašel, bolesti na hrudi, únava, svalová slabost, poruchy zažívání, úzkost, deprese a řada dalších, které mohou přetrvávat i několik měsíců od vzniku infekce. Jedna z  možností následné rehabilitační péče u pacientů s dlouhodobými následky onemocnění je lázeňská léčebně rehabilitační péče.  

dsc_4279.jpg

Mgr. Eva Musilová, fyzioterapeutka Lázní Lednice Perla, vám v prvním díle přiblíží, jakým způsobem probíhá v našich lázních rehabilitace a co od ní lze očekávat.

Co mohou pacienti od takové péče očekávat? Co je naším cílem?

Následná lázeňská rehabilitační péče nám přináší komplexní efekt. Pacient je vystaven cílenému působení řady procedur a metod. Našim cílem je co nejvíce minimalizovat následky tohoto onemocnění a celkově tak zlepšit funkční stav klienta. Snažíme se navracet klienty do běžných denních činností i pohybových aktivit.

Jak přispívá obor fyzioterapie při léčbě post-COVID pacientů v lázních?

V rámci naší lázeňské léčby hraje důležitou roli tzv. plicní rehabilitace, která zahrnuje mimo jiné vstupní a výstupní kineziologické vyšetření pacienta, pohybovou léčbu (silový a vytrvalostní trénink), techniky respirační fyzioterapie včetně dalších fyzioterapeutických postupů, ale také edukaci pacienta. Jednotlivé techniky a metody plicní rehabilitace volíme u každého vždy individuálně.

Jak probíhá rehabilitace?

Při vstupním kineziologickém vyšetření se ptáme na průběh onemocnění, aktuální zdravotní stav, omezení v běžném denním životě včetně omezení pohybových aktivit, užívané léky, případně na výsledky předchozích vyšetření. Následně vyšetříme pacienta pohledem a pohmatem. Po vyšetření sestavíme pohybový trénink tak, abychom mohli v průběhu lázeňského pobytu, nebo ambulantních návštěv, postupně navyšovat intenzitu, frekvenci i počet opakování. Během posledního individuálního cvičení provedeme kontrolní (výstupní) vyšetření pacienta pro zhodnocení efektu léčby. Důležitou součástí terapie je i edukace (instruktáž), která se týká nastavení následného pohybového tréninku již v domácím prostředí.  

 

V každém z následujících dílů si představíme podrobněji různé metody a postupy lázeňské léčebně rehabilitační péče. Příště se zaměříme na léčbu pohybovou, do které spadá silový a vytrvalostní trénink. Řekneme si, jakým způsobem trénink probíhá a jak může u pacientů po prodělaném onemocnění COVID-19 přispět k léčbě.

S vašimi dotazy k tomuto, ale i jiným tématům, se můžete obrátit na email obchodni@lednicelazne.cz

                                                                                                        Mgr. Eva Musilová, Lucie Pivodová                                                                                                                                                  Lázeňský dům Perla

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
Rezervovat pobyt