Součástí každé rehabilitační léčby klientů s dýchacími obtížemi by měla být, vedle silového a vytrvalostního tréninku, také tzv. respirační fyzioterapie.

Do technik respirační fyzioterapie zahrnujeme různé typy cvičení, u kterých provádíme vědomou kontrolu našeho dýchání. Záměrem těchto technik je zejména obnova správného stereotypu dýchání, zvýšení rozvíjení hrudníku, zvýšení síly dýchacích svalů a usnadnění vykašlávání pacienta. Techniky respirační fyzioterapie můžeme kombinovat i s technikami měkkých tkání, aby nedocházelo k omezení dechových pohybů (např. vlivem zkrácených svalů, kloubních blokád apod.). Níže si ukážeme některé z těchto technik.


UVOLNĚNÍ MĚKKÝCH TKÁNÍ V OBLASTI HRUDNÍKU PĚNOVÝM MÍČKEM

Rehabilitační péče Covid

Výchozí pozice: Lehneme si na záda, mírně pokrčíme kolena na šířku pánve. Horní končetiny jsou podél těla, dlaněmi vzhůru. Hlavu v případě potřeby podložíme, aby nebyla v záklonu.

Provedení: Terapeut (případně klient sám) uvolňuje pěnovým míčkem oblast hrudníku, jak je uvedeno na obrázku. Jedná se o pomalé, krouživé pohyby s mírným přítlakem míčku, netlačíme do hloubky.


PROTAŽENÍ PRSNÍCH SVALŮ (horní a střední vlákna)

Rehabilitační péče Covid

Výchozí pozice: Lehneme si na záda na kraj postele, mírně pokrčíme kolena na šířku pánve. Jedna horní končetina fixuje hrudní kost a táhne ji směrem šikmo dolů (ve směru šipky). Druhá ruka je vzpažena na okraji postele, dlaní vzhůru.

Provedení: Nadechujeme se směrem do oblasti hrudníku. S výdechem se snažíme uvolnit vzpaženou horní končetinu a zároveň protahovat sval tahem šikmo dolů rukou druhou, která je přiložená na hrudníku. Cvik opakujeme 2-3krát na každou stranu.

Rehabilitační péče Covid

Výchozí pozice: Lehneme si na záda na kraj postele, mírně pokrčíme kolena na šířku pánve. Jedna horní končetina fixuje hrudní kost a táhne ji do strany (ve směru šipky). Druhá ruka svírá pravý úhel v ramenním a loketním kloubu, dlaní vzhůru.

Provedení: Nadechujeme se směrem do oblasti hrudníku. S výdechem se snažíme uvolnit pokrčenou horní končetinu a zároveň protahovat sval tahem do strany rukou druhou, která je přiložená na hrudníku. Cvik opakujeme 2-3krát na každou stranu.


POSTRANNÍ BRÁNIČNÍ DÝCHÁNÍ

Rehabilitační péče Covid

Výchozí pozice: Vzpřímeně se posadíme na židli (nejlépe bez opory zad a horních končetin). Ruce obejmou dolní hrudník (prsty a palce se dotýkají dolních žeber). Palce jsou otočeny směrem dozadu k páteři. 

Provedení: Pomalu se nadechujeme nosem pod naše prsty a palce (vnímáme rozvíjení hrudníku do stran). Poté pomalu vydechujeme mírně otevřenými ústy tak, aby byl výdech delší než nádech. Nádech i výdech nejsou maximální. Důležité je ve fázi nádechu nezvedat ramena a udržet si vzpřímené držení těla po celou dobu cvičení. Cvik opakujeme 5-10krát.


VÝDECH PŘES SEŠPULENÉ RTY

Rehabilitační péče Covid

Výchozí pozice: Vzpřímeně se posadíme na židli (nejlépe bez opory zad a horních končetin). Horní končetiny visí podél těla, dlaněmi dopředu.

Provedení: Pomalu se nadechujeme nosem, nádech není maximální. Poté pomalu vydechujeme přes sešpulené rty (viz. obrázek), výdech je opět prodloužený (ne maximální). Důležité je ve fázi nádechu nezvedat ramena a udržet si vzpřímené držení těla po celou dobu cvičení. Cvik opakujeme 5-10krát.


USNADNĚNÍ VYKAŠLÁVÁNÍ POMOCÍ VÝDECHOVÉHO TRENAŽÉRU S VIBRACÍ - Acapella

Rehabilitační péče Covid

Výdechové trenažéry s vibrací nám slouží k lepšímu odlepení hlenu ze stěny dýchacích cest a jeho posunu z periferních dýchacích cest do centrálních. Tyto pomůcky můžeme využít zejména u klientů s neefektivní výdechovou fází kašle. Níže na obrázku můžete vidět pomůcku zvanou Acapella.

Výchozí pozice: Vzpřímeně se posadíme na židli.

Provedení: Vložíme náustek zlehka do úst (během výdechu musí dobře těsnit). Uvolníme se a provádíme brániční dýchání, nadechujeme se hlouběji než normálně (ne však maximálně). Na 2-3 sekundy zadržíme dech a poté aktivně vydechneme do náustku (ne silou, výdech je prodloužený). Cvik opakujeme i 10-15krát. Sejmeme z úst náustek a 2-3krát si podle potřeby odkašleme k odstranění hlenů.


Počet opakování i celková délka provádění jednotlivých technik respirační fyzioterapie se určuje vždy podle aktuálního zdravotního stavu a dle konkrétních obtíží našich klientů.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Eva Musilová, fyzioterapeutka Lázní Lednice Perla

V příštím díle zmíníme ostatní fyzioterapeutické metody, které v rámci naší lázeňské léčebně rehabilitační péče u post-COVID klientů využíváme.  S vašimi dotazy k tomuto, ale i jiným tématům, se můžete obrátit na email obchodni@lednicelazne.cz

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
Rezervovat pobyt